Crystal Farms String Cheese, Part Skim, Mozzarella, Low Moisture 12 ea